อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคารห้องน้ำ 3x3

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ
อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคารห้องน้ำ 3×3

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคารห้องน้ำ 3×6

อาคารห้องน้ำ 3×3
ข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน
» อาคารห้องน้ำขนาด 3x3x2.6 เมตร ( พื้นที่ 9 ตารางเมตร ) : 1 ยูนิต
» ประตูบานเปิดขนาด 0.67×1.9 เมตร : 4 บาน
» ห้องน้ำขนาด 0.9×1.82 เมตร ชักโครกเซรามิค (พร้อมช่องบานเกร็ดสลับขนาด 323×538 มิลลิเมตร) : 2 ห้อง
» โถปัสสาวะเซรามิค : 2 ชุด
» อ่างล้างมือเซรามิค : 2 ชุด
» โคมไฟฟ้าขนาด 18 วัตต์ ( หลอดเดี่ยว ) : 2 ชุด
» สวิทซ์เปิด – ปิด : 2 จุด
» ท่อระบายน้ำ (ท่อ PVC) : 4 จุด
» พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว : 2 ชุด
» ท่อ PVC ต่อน้ำดี , น้ำเสีย , น้ำทิ้ง : 1 ชุด
» จุดต่อไฟฟ้าภายนอกแบบกันน้ำ : 1 ชุด
» ตู้โหลดควบคุมระบบไฟฟ้า 32 แอมป์ : 1 ชุด

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร มาตรฐาน

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร แบบพิเศษ