เกี่ยวกับเรา

quickspace

บริษัท ควิก สเปซ จำกัด

ปี 2550

เริ่มจดทะเบียนก่อตั้ง บจก.พี.ซี.สตีล โพลส์ แอนด์ แคบินส์,
เปิดสาขาแรกบนถนนศรีนครินทร์ สาขาปทุมธานี และสาขาสมุทรสาคร

ในปี พ.ศ. 2553

เปิดสาขาอยุธยา

ปี 2554

บริษัทได้ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ของระบบขนส่งตัว
อาคารแบบ Knock-down ทีได้รับการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา

ปี 2556

บจก.พี.ซี.สตีล โพลส์ แอนด์ แคบินส์ บริษัทได้เปิดทำการโรงงานใหม่
ที่มีพื้นที่รองรับกว่า 72 ไร่ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา

ปี 2557

บริษัทได้มีการเปลี่ยนตราเครื่องหมายการค้า
จาก PC Cabin เป็น Quick Space

ปี 2562

เปิดสาขาขอนแก่น