อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร 3×3

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ
อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร 3×3

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร 3×6

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคารรีสอร์ท

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร 3×9

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร 3×12

อาคาร 3×3
ข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน
» อาคารขนาด 3x3x2.6 เมตร ( พื้นที่ 9 ตารางเมตร ) : 1 ยูนิต
» ประตูบานเปิดขนาด 0.9×1.9 เมตร : 1 บาน
» หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.8×1 เมตร : 1 บาน
» โคมไฟฟ้าขนาด 36 วัตต์ ( หลอดคู่ ) : 1 ชุด
» สวิทซ์เปิด – ปิด : 1 จุด
» ท่อระบายน้ำ (ท่อ PVC) : 4 จุด
» ปูพื้นด้วยแผ่นวีว่าบอร์ดหนา 16 มิลลิเมตร และปูทับด้วย PVC ลายไม้ : 1 ชุด
» ปลั๊กกราวน์ : 4 จุด
» พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว : 1 ชุด
» จุดต่อไฟฟ้าภายนอกแบบกันน้ำ : 1 ชุด
» ตู้โหลดควบคุมระบบไฟฟ้า 32 แอมป์ : 1 ชุด
» สายไฟฟ้าร้อยในรางพีวีซีชนิดพิเศษ และมีช่องสำหรับเสียบสายโทรศัพท์ และโทรทัศน์ : 1 จุด

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร ห้องน้ำ

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร แบบพิเศษ