อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคารเรือนรับรอง

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ
อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคารเรือนรับรอง

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคารพาวิลเลี่ยน

อาคารเรือนรับรอง
ข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน
» อาคารขนาด 18x6x2.6 เมตร (พื้นที่ 90 ตารางเมตร) ประกอบด้วยอาคารขนาด 3x6x2.6 เมตร ( 18 ตารางเมตร ) : 5 ยูนิต
» ประตูบานเปิดขนาด 0.9×1.9 เมตร : 2 บาน
» หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.8×1 เมตร : 5 บาน
» หน้าต่างบานกระทุ้งขนาด 0.7×0.9 เมตร : 4 บาน
» ช่องแสงขนาด 0.3×2.2 เมตร : 11 บาน
» ช่องแสงขนาด 1.6×2.2 เมตร : 1 บาน
» ประตูบานบานเลื่อนขนาด 5.4×2.2 เมตร : 1 บาน
» ประตูบานบานเลื่อนขนาด 1.6×2.2 เมตร : 1 บาน
» หลังคาจั่ว : 3 หลัง
» กั้นห้องด้าน 3 เมตร : 1 จุด
» ห้องน้ำขนาด 1.2×3 เมตร ชักโครกไฟเบอร์ , อ่างล้างมือไฟเบอร์ (พร้อมช่องบานเกร็ดสลับขนาด 323×538 มิลลิเมตร) : 1 ห้อง
» โคมไฟฟ้าขนาด 36 วัตต์ ( หลอดคู่ ) : 10 ชุด
» สวิทซ์เปิด – ปิด : 8 จุด
» ท่อระบายน้ำ (ท่อ PVC) : 20 จุด
» ปูพื้นด้วยแผ่นวีว่าบอร์ดหนา 16 มิลลิเมตร และปูทับด้วย PVC ลายไม้ : 5 ชุด
» ปลั๊กกราวน์ : 22 จุด
» พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว : 6 ชุด
» จุดต่อไฟฟ้าภายนอกแบบกันน้ำ : 4 ชุด
» ตู้โหลดควบคุมระบบไฟฟ้า 32 แอมป์ : 5 ชุด
» สายไฟฟ้าร้อยในรางพีวีซีชนิดพิเศษ และมีช่องสำหรับเสียบสายโทรศัพท์ และโทรทัศน์ : 5 จุด

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร มาตรฐาน

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

อาคาร ห้องน้ำ