ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป
อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ
อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

Standard

Unit

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

Toilet

Unit

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

Special

Unit

อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ

Specification

Products: Standard Unit | Toilet Unit | Special Unit

Structure

1. PPGI roof
PPGI Sheet Wall » Pre-painted galvanized iron with high strength and there is heat insulation made of Polyurethane foam containing inside sheet wall to protect external heat and to maintain cool temperature in air-conditioned room longer and it can also prevent noise from external too.

2. PPGI panel
PPGI Sheet Wall » Pre-painted galvanized iron with high strength and there is heat insulation made of Polyurethane foam containing inside sheet wall to protect external heat and to maintain cool temperature in air-conditioned room longer and it can also prevent noise from external too.

3. Aluzinc structure
Aluzinc » Aluzinc has anti-rust property as well as it can resist in eroded environment, so it is suitable to use in outdoor areas in general, Aluzinc is more durable than normal iron or other material.

4. VIVA Board floor
VIVA Board Building » VIVA Board is 16 mm. thick which is strong and durable in every weather conditions whether rain or heat, with no corrosion, erosion or swelling, fire resistance, noise protection, insects prevention and wood-destroyed pests and free from fungus.

5. Aluminium window frame
Aluminium Powder Coating White » Door frame, window frame and light channel, Aluminium is powder coating white to install the building securely and firmly.

6. Aluminium door frame
Aluminium powder coating White » Door frame, window frame and light channel, Aluminium is powder coating white to install the building securely and firmly.

7. Aluzinc flooring structure
Aluzinc » Aluzinc has anti-rust property as well as it can resist in eroded environment, so it is suitable to use in outdoor areas in general, Aluzinc is more durable than normal iron or other material.

Highlight

Options Variety : various building sizes and forms to select appropriately to vacant space and to utilize as required.

Bubble Guard Protection Wall Panel : Quick Space wall, it is ensured that there will be no swelling of the building wall.

Hydro Flow System : Drainage system which is the copyright of Quick Space can drain rainwater efficiently.

Perfect Seal Structure : Silicone injection in internal edge of the building to prevent animals and insects.

Security Approved Structure : Internal installation and lock the building from inside is another level of robbery prevention.

Extra Height Size : Quick Space provides height of the building variously and the maximum height is 3.20 meter.

100% Knock-Down System : Copyright proprietor of the complete component separation system which can be installed in difficultly accessible areas.

Invisible Joint System : You can select floor connection form that you require as there are various forms available for selection and there is seamless in internal floor of the building, it is convenient for function and looks beautifully.

Invisible Electrical Cable : Quick Space wires up and electrical cables are hidden within edge of the building in order to keep tidy and beautiful condition.

Corner lighting : Quick Space provides accessory equipment, corner lighting to increase internal beauty of the building.

Customized Bathroom : bathroom can be customized upon your request and numbers of floor plans are also available.

Foundation Construction Consultation and Service : Quick Space is ready to provide suggestion and service in making appropriate stanchion for stability of the building.