27
Dec

สวัสดีปีใหม่ 2562 Quick Space ประกาศวันหยุดต่อเนื่อง

 สวัสดีปีใหม่ 2562  บริษัท ควิก สเปซ จำกัด ประกาศวันหยุดต่อเนื่อง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั่งแต่วันที่ 29 ธค. 2561 ถึงวันที่ 6 มค. 2562 เปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

Read More