อาคารสำเร็จรูปติดตั้งเร็ว สำหรับอาคารสำนักงาน, ตู้คอนเทนเนอร์ , ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน, รีสอร์ท, ร้านเสริมสวย, ร้านเบเกอรี่ และอาคารรูปแบบต่างๆ
09
Jul

TOP THAI BRAND 2016 กรุงพนมเปญ กัมพูชา

TOP THAI BRAND 2016 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสูสากล
TOP THAI BRAND 2016 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสูสากล ณ Diamond Island Exhibition Center กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากชาวกัมพูชามากที่สุดงานหนึ่ง ที่รวบรวมผู้ผลิตในประเทศไทยในหลากหลายประเภทสินค้า ได้มีโอกาสได้โชว์ ได้ขายสินค้าและที่ขาดไม่ได้ คือการเจรจาการค้า ซึ่ง Quick Space ได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมธุรกิจได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดงานและที่ขาดไม่ได้สำหรับความร่วมมือสุดประทับใจจาก สมาคม The Boss ที่ดูแลให้งานในครั้งนี้สะดวกราบรื่นมีสีสรรค์ตลอดงานค่ะ